Kayıtlar

Deprem Odası

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Önce "İnsan"  Önce insan anlayışı ve yaşam kalitesini ön planda tutarak tüm birey ve kuruluşlara kaliteli ve uygun maliyetli hizmet sunarız. İş Sağlığı ve Güvenliği “Sıfır Kaza” Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama için hem bir hedef hem de bir başarıdır. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerde çalışan tüm personelini, iş ortaklarını ve çevreyi korumak için Sağlık, Emniyet, Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politikalar, iş nedeniyle doğabilecek her türlü tehlike, kirlilik, risk ve kazalara karşı korumayı içerir. Çevreyi Koruma Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, uyarılar, şikayetler ve isteklere bağlı olarak önceden tahmin edip, harekete geçmeyi ve böylece olası çevre zararlarının ortaya çıkmasını önlemeyi ve özenli kullanım yoluyla hem doğal kaynakları hem de ekolojik yapıyı uzun süreli olarak güvence altına almayı hedeflemektedir. Sorumluluk İşleri ve görevleri sahiplenmeye, bun

PAKEL MİMARİ'DE OLGUNLUK ANALİZİ

Birçok sektörde kurumların sürdürülebilirliğine tehdit olarak görülen, yeni girişimlerin yükselişini destekleyen ve yıkımı (disruption) hızlandıran güncel teknolojik gelişmeler ve trendler kurumsal dünyadaki rekabet ortamının ve iş yapış şeklinin değişimine sebep olmuştur. Bu değişim kurumların girişimcilerle işbirliği yapmalarının önemini vurgular niteliktedir. Kurum-girişimci işbirlikleri girişimcilerin ilgilendiği yeni teknolojiler, farklı iş modelleri ve çevik çalışma yöntemlerinin kurum içine taşınmasını sağlamaktadır. Günümüz kurumlarının bugünün küresel rekabet ortamında hayatta kalabilmeleri ve gelecekte rekabet avantajı yakalayabilmeleri için çevik iş geliştirme yöntemlerini kullanmak, nakit akışını destekleyen işler için ürün portföyü yönetimi gerçekleştirmek ve yeni alanlarda iş fikirleri keşfetmek takip etmeleri gereken trendler arasında yer almaktadır. Bu trendlerin öneminin farkına varan kurumlar girişimcilik kültürünü çalışanlarına benimsetmeye çalışarak girişimcilik yön

PAKEL MİMARİ'DE İNOVASYON

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama kurulduğu günden bu yana yenilikçilik yaparak pazar payını büyütmesinin altın kuralının İnovasyon olduğunun bilince hareket etmektedir. İnovasyonun pek çok çeşidi olsa da temel olarak dört inovasyon çeşidini kendine ilke edinmiştir. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak ilke edinilen İnovasyonlar; ֍   Ürün inovasyonu:  Yeni bir ürün geliştirmek veya mevcut ürün üzerinde değişiklik yapmak, ֍   Hizmet inovasyonu:  Yeni bir hizmet yaklaşımında bulunmak veya mevcut hizmeti önemli ölçüde değiştirerek sunmak, ֍   Süreç inovasyonu:  Bir ürünün üretimi ya da dağıtımında farklı yöntemlerin geliştirilmesi veya mevcut yöntemlerin iyileştirilmesi, ֍  Pazarlama inovasyonu:  Bir ürünün ya da ambalajının farklı tasarımlarla yenilenmesi, farklı pazarlama yaklaşımlarının kullanılması veya mevcut yaklaşımların geliştirilmesi, olarak sıralanabilir. İlk planda Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın İnovasyon stratejisini oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Bunun

HAVUZ ÜSTÜ PLATFORM KAPATMA SİSTEMLERİ

Bu sistemde havuz kullanılmadığı zamanlarda havuz suyunu dış etmenlerden (toz, kir vb.) korumak ayrıca çocukların, hayvanların düşmesine karşı tercih edilmektedir. Yüzme havuzları için tercih edilecek havuz kapatma sistemleri ilk planda sizlerin istek ve doğrultuları ile belirlenmekte daha sonra istenilen kapatma sisteminin kullanılacak olan bölge ve yere uygunluğuna bakılmaktadır. Yüzme havuzları için tercih edilecek havuz kapatma sistemleri; ֍   Cam ürünlerle havuz üstü kapatma, ֍   Polikarbon ürünlerle havuz üstü kapatma, ֍   Ahşap ürünlerle havuz üstü kapatma, ֍   Sac ürünlerle (Üst kısmı yeşillendirilmiş toprak ile örtülerek) havuz üstü kapatma, ֍   Özel üretim branda ile havuz üstü kapatma, olarak yapılmaktadır. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamada havuz kapatma sistemlerinde kullanılan kapatma sistem örtüsünün imalatı çıkan ölçülere istinaden özel üretim yapılmaktadır. Öncelikle yapılacak fizibilite ile ebatları ve konumu belirlenen Havuz Üstü Platform Kapatma Sistemleri; ֍   TS

TELESKOPİK HAVUZ KAPATMA SİSTEMLERİ

Havuzunuzu ister yazın ister kışın ister kapalı ister açık olarak kullanma keyfi… Sistemde taşıyıcı olarak alüminyum kemerler kullanılmaktadır. Özel alaşımlı ve yüksek mukavemetli taşıyıcı kemerler sistemin taşıyacağı yüke göre kemerler arası mesafe değişkenlik göstermektedir. Parçalar modüler şekilde yapıldığı için uzunluk ve genişlik ölçülerinde sınırlama yoktur. İstenilen ebatlarda üretilip montajı yapılmaktadır. Hareketli sistemlerde paslanmaz özellikli eloksal kaplamalı alüminyum raylar üzerinde hareket ettirilmekte olup rüzgar ve benzeri ortam şartlarında zarar görmemesi için raylara özel alüminyum kenetlerle hareketi kısıtlamayacak şekilde sabitlenmiştir. Hareketli modüller manuel veya motor vasıtasıyla hareket ettirilmekte olup tamamen kullanıcı kararına bırakılmıştır. Motorlu modelimizde uzaktan kumanda ile de hareket verilmektedir. Bu sistem havuz kapatma olarak dizayn edilmiş olmasına rağmen istenilen her bölgeye adaptasyonu yapılabilmektedir. Yüzme havuzları için tercih edi

PANİK ODASI

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama bulunduğu bölgeden ayrı olarak tasarlanan, ses ve ısı izolasyonunun bağımsız olduğu Statik ve Dayanım gücü ultra düzeyde güvenli, genel olarak odanın tamamı ya da bir kısmı kullanılarak evinizin veya ofisinizin içine, özel alaşımlı ve dayanımı güçlü çelik konstrüksiyon ve sac kullanılarak imal edilen statik ve dinamik gücü ultra düzeyde güvenli mekanlar oluşturmaktadır. Ar-Ge ve proje bölümlerimiz tarafından yapılan çalışmalar şu şekildedir; ֍   Talep ve ihtiyaçların incelenmesi, ֍   Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, ֍   Teknik proje çizimleri, ֍  Projelendirme hizmeti, ֍   Genel şartname, ֍  İmalat şartnamesi, ֍  İşlem metodolojisi, ֍   Montaj şartnamesi, ֍   Kalite planı, ֍   Statik hesaplamalar, ֍  Dinamik hesaplamalar, ֍   Titreşim analiz raporları. Panik odası, bir odanın tamamı ya da bir oda içinde belirli bir kısım kullanılarak oluşturulur. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak yapılacak fizibilite ile ebatları ve konumu belirlenen pani

SIĞINAK

  Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, bulunduğu bölgeden ayrı olarak tasarlanan, ses ve ısı izolasyonunun bağımsız olduğu Statik ve Dayanım gücü ultra düzeyde güvenli, genel olarak odanın tamamı ya da bir kısmı kullanılarak evinizin veya ofisinizin içine, özel alaşımlı ve dayanımı güçlü çelik konstrüksiyon ve sac kullanılarak imal edilen statik ve dinamik gücü ultra düzeyde güvenli mekanlar oluşturmaktadır. Ar-Ge ve proje bölümlerimiz tarafından yapılan çalışmalar şu şekildedir; ֍   Talep ve ihtiyaçların incelenmesi, ֍  Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, ֍  Teknik proje çizimleri, ֍  Projelendirme hizmeti, ֍   Genel şartname, ֍   İmalat şartnamesi, ֍   İşlem metodolojisi, ֍   Montaj şartnamesi, ֍  Kalite planı, ֍   Statik hesaplamalar, ֍   Dinamik hesaplamalar, ֍   Titreşim analiz raporları. Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortad